DISCLAIMER ©2011 MB Installaties BV 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze site zijn
eigendom van MB Installaties BV.
Het gebruik van deze site is geheel voor eigen verantwoording en risico.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade -hoe
dan ook ontstaan- hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg
heeft, door gebruik van informatie die op of via de website van MB Installaties bv beschikbaar
gesteld wordt.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van de sites van
derden die via de links van onze site toegankelijk zijn, en wij zijn in geen geval aansprakelijk
of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit
van onze site kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.